377 966 426
06.15 HOD. - 14.45 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 14.45 HOD.

Vodné a stočné

Cena pro vodné / m3 49,99 Kč
Cena pro stočné / m3 32,37 Kč
Pevná složka / rok - Kč

Platné od 1.1.2021

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Kvalita pitné vody

1,10

Tvrdost (mmol/l)

35,5

35,5 (mS/m)

7,49

pH

6,4

Dusičnany (mg/l)

Odstávky a havárie

Havárie 2021-05-24

Informace k současnému stavu vodovodní sítě v obci Nezvěstice.

Vzhledem k situaci, která souvisí se zvýšenou hladinou řeky Bradavy a nadměrnému zakalení vody na vstupu do úpravny vody, nebylo možné dodat do spotřebiště obce Nezvěstice pitnou vodu v odpovídající kvalitě. Již od minulého týdne intenzivně řešíme havarijní situaci na úpravně vody a vodojemu. Došlo k vyčištění vodojemu a v současné době se provádí pročištění vodovodní sítě včetně její mimořádné dezinfekce. Po uvedení vodovodní soustavy do standardního režimu včetně laboratorního vyhodnocení kvality vody Vás budeme informovat na našich stránkách a prostřednictvím obecního úřadu. 

 

Děkujeme za pochopení.

Oblast působnosti

Zákaznická linka

377 966 426
info@kav-plzenec.cz

Slouží také k nahlášení poruchy či havárie.