377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Doprava

Nabízíme služby specializovaných kanalizačních vozů, které můžete využít zejména k:


Čištění kanalizačních sítí 

  • čištění kanalizačních stok do DN 1200 mm 
  • čištění silničních propustí a zatrubněných odpadů do DN 1200 mm 
  • čištění dešťových vpustí, jímek, nádrží, čerpacích stanic od těžkých sedimentů 


Likvidaci odpadních vod

  • odvoz a likvidace odpadních vod a kalů ze septiků, žump a DČOV
  • likvidace tekutých odpadů v čistírnách odpadních vod s potvrzením o likvidaci

 

Přidružené služby

  • vedení evidence likvidovaných odpadů
  • revize kanalizace kamerou
  • laboratorní rozbor odpadních vod
  • plnění povinných legislativních hlášení na příslušné úřady
  • výstavba kanalizačních řadů a přípojek

 

V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucí dopravy na tel. čísle:

377 966 676 / 724 211 920

nebo pište:

doprava@kav-plzenec.cz nebo využijte náš kontaktní formulář