377 966 426
06.15 HOD. - 14.45 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 14.45 HOD.

Ceny vodného a stočného

 Provozovaná lokalita Vodné Kč bez DPH /m3 Stočné Kč bez DPH /m3 Pevná složka / rok
Borovy 34,54 41,81 250,-
Letkov 34,54

34,54

 
Dnešice, Černotín 30,45 30,90  
Horšice 50,90 52,72  
Chocenice-Kotousov 40,-  

350,-

Kasejovice, Újezd u Kasejovic 29,09 30,-  
Letiny 
Letiny-Kbelnice
37,27

31,81

 
Nebílovy   40,90  
Nechánice 62,72   260,-
Nepomuk, Mileč-Maňovice-Želvice-Záhoří 35,45 30,90  
Nezdice 36,36 13,63 250,91
Nezvěstice 43,47 28,15  
Přestavlky 58,18   460,-
Příchovice 30,90 30,00  
Kařez   31,81  
Roupov 36,36    
Seč 45,45   320,-
Týniště 39,09    
Vrčeň 41,36    
Zálesí 30,90    
Zelené 50,-   400,-
Sedlec - Pastýřská ul.   

56,00

 
Zdemyslice 30,90 23,63  
Štěnovický-Nebílovský Borek 26,36    
Chlumy   30,90  
Dolany   38,18

 

 

Uvedené ceny jsou účtovány obyvatelům provozovaných obcí.

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat:

  • ekonom společnosti: Ludmila Pintová Tel.: 377 966 426,  mob.: 602 238 906
  • nebo na emailu: pintova@kav-plzenec.cz/

 


Kalkulace ceny vodného a stočného a způsob jejího oznámení:

  1. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou dle ust. § 6 zák.č. 526/1990 Sb. "o cenách" v platném znení. Seznam věcně usměrňovaných cen je každoročně zveřejňován v Cenovém věstníku MF. Dodavatel je povinen při kalkulaci ceny vodného a stočného vycházet z obecně závazných platných cenových předpisů.
  2. Cena vodného a stočného je kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na jeho internetových stránkách a dále na příslušném městském (obecním) úřad. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.
  3. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.
  4. Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce v porovnání s dosaženou skutečností. Vykázaný rozdíl musí zdůvodnit. Vyúčtování je povinen ve stejném termínu zaslat v elektronické podobě na ministerstvo zemědělství.

Fakturace, platby a odečty:

 

Fakturace vodného a stočného je prováděna čtvrtletně, u vybraných lokalit pololetně. Platbu je možno provést složenkou, převodním příkazem na účet provozovatele, mobilním telefonem, přes internet, popřípadě v hotovosti v pokladně společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. (č.účtu: 6200361/0100, variabilní symbol = číslo faktury).