377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Výkop na navrtávku

Pro umožnění napojení stávající vodovodní nebo kanalizační řady jepotřeba dodžovat technické standardy společnosti a připravit výkop pro navrtávku v těchto rozměrech:

obnažené potrubí o délce min. 60 cm

prostor pod potrubím min. 20 cm

šířka výkopu k přípojení min. 150 cm z čehož min. 30 cm z druhé strany potrubí, od níž vede přípojka