377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Čištění - monitoring - pasport kanalizace

Provádíme monitoring kanalizace tzv. kamerování, kdy za podpory tlakového čištění, zjistíme skutečný stav kanalizačního potrubí, a to i rozvodů vnitřní kanalizace. 

Monitoring kanalizace slouží také jako podklad ke kolaudačnímu řízení, kde je vystaven Předávací protokol, který obsahuje:

  • dimenzi položeného potrubí, detailní prohlídku kanalizačního potrubí vč. jednotlivých spojů potrubí v kontrolovaném úseku s výstupem na DVD, příp. na flash disk
  • přesné zaměření  kanalizačních odboček
  • zjištění vnitřních deformací potrubí s fotodokumentací
  • změření spádu jednotlivých úseků kanalizačního potrubí

 

Ve spolupráci  s geodetem provádíme pasportizaci kanalizačních řadů, kdy provedeme detailní monitoring stávající stoky s přesným zaměřením všech existujících přípojek. Pasport poté slouží jako podklad pro vytvoření kanalizačního řádu.

 

Nabízíme trasování potrubí s kamerovou prohlídkou v terénu, včetně určení hloubky uložení potrubí, pomocí samohybné kamery v kombinaci s trasovacím zařízením vLot - 5000.