377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Naše společnost je jednou z posledních českých společnosti na vodohospodářském trhu spravující drahocenný zdroj naší země - vodu. Hlavní poslání spadá do oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Provozujeme vodovody a kanalizaci obcím zejména na jižním Plzeňsku.

Patříme na českém trhu k profesionálům s dlouholetou tradicí a zkušenostmi, které zasahují až do šedesátých let minulého století. Společnost byla 1. 1. 1995 transformována ze státního podniku do současné podoby akciové společnosti a uchovala si tak českou patronaci nad bohatstvím této země i přes silnou zahraniční konkurenci.

Společnost Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s. provozuje více jak 25 měst a obcí, ve kterých spravuje vodohospodářskou infrastrukturu. Majiteli společnosti jsou samotné obce, které vlastní akcie a mají tak možnost podílet se na rozhodování na nejvyšší úrovni řízení podniku.

Svým dlouholetým působením společnost dokazuje, že spravuje majetek svých zákazníků odpovědně a její drahocenné know-how využívá s maximální efektivitou k tvoření hodnot i budoucím generacím.

Nabízíme...

Naše společnost nabízí svým zákazníkům-partnerům provozování vodovodů a kanalizací. Veškeré činnosti jsou provozovány v souladu s evropskou normou řízení jakosti ISO 9001 a environmentální normou ISO 14001.

Pro profesionální podnikání v dané oblasti jsme vybaveni akreditovanou laboratoří, která neslouží jen pro kontrolu kvality vod našich klientů, ale umožňuje i široké veřejnosti nechat si udělat rozbor vody v odborné laboratoři. K hlavním uvedeným předmětům podnikání patří jiné doprovodné činnosti. Jedná se hlavně o dopravu a nakládání s odpady (též nebezpečnými).

Pro komplexní nabídku služeb provádíme také projektovou a inženýrskou činnost s výstavbou vodohospodářské infrastruktury. Ve svých investorských činnostech jsou námi spravované obce podporovány fondy Evropské Unie s důrazem kladeným na udržitelný rozvoj pro zachování dalším generacím.

Reference...

Našimi zákazníky jsou partneři v komunální sféře a různé podnikatelské subjekty využívající široké spektrum nabízených aktivit. Díky dlouholetému působení na českém trhu dokazujeme, že jsme společnost zaručující kvalitu a profesionalitu. Naší výhodou je priorita ve spokojeném zákazníkovi, která je od počátku vždy předřazená prostému zisku. Preferujeme individuální přístup k zákazníkům pro nalezení optimálního řešení. Spokojenost našich klientů je tím hlavním důvodem, proč stále rozvíjíme naše schopnosti, zvyšujeme odbornost a profesionalitu.

A co budoucnost?

Kromě aktivit, které přímo souvisejí s provozováním vodohospodářské infrastruktury našich partnerů, máme vytvořenou strategii, která koresponduje s naší firemní filosofií. V první řadě orientace na spokojenost zákazníka. Domníváme se, že v budoucnosti budou mít šanci uspokojit potřeby a přání zákazníků pouze firmy, které budou vytvářet kvalitní hodnoty a tím maximálně spokojené zákazníky.

 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název:      KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Sídlo:        Smetanova 195, Sedlec, Starý Plzenec 332 02

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 443

IČO:           61778079

DIČ:           CZ 61778079

B.ú.:          6200361/0100

 

Datová schránka ID: kfbeqhh

Ke stažení

Co hledáte?

Kontaktní formulář