377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Samoodečet vodoměru

Odečty vodoměrů se provádí zpravidla dvakrát ročně. Pokud je vodoměr volně přístupný, není potřeba přítomnosti majitele nemovitosti. V opačnémm případě (umístění v technické místnosti, garáži, ve sklepě aj.) je nutná přítomnost odběratele. 


Je možné využít i samoodečet vodoměru pomocí  formuláře  nebo nahlásit  stav vodoměru  na telefonním čísle nebo emailem:

377 966 422 od   6,15 h do 14,45 h

zakaznickecentrum@kav-plzenec.cz

Samoodečet vodoměru je možné provést pouze  po dvou po sobě jdoucích obdobích. Poté je nutné řádný odečet pověřenou osobou provozovatele.

Při samoodečtu vodoměru si poznamenejte:

Číslo vodoměru - většinově se nachází na rámu po obvodu vodoměru

Stav vodoměru - číselná řada zaznamenaná zleva doprava

Datum odečtu