377 966 426
06.15 HOD. - 14.45 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 14.45 HOD.

Nové

JAK POSTUPOVAT

Pokud neznáte polohu sítí, využijte VYJADŘOVACÍ PORTÁL, který vám mapu sítí a vyjádření doručí elektronicky. 

Preferujete-li osobní jednání, můžete si domluvit schůzku s technikem pro vyjadřovací činnost na telefonním čísle 602 759 636.Ten vám následně připraví zakreslení provozovaných sítí v zájmovém území stavby a vyjádření k investičnímu záměru, například ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný domek. K žádosti přiložte katastrální mapu se zakresleným zájmovým územím.

Pokud je vám známa trasa sítí, využijte elektronické podání žádosti, případně předložte návrh napojení na tyto sítě (projektovou dokumentaci). Pokud je projekt zpracován v souladu s "našimi požadavky", platnými zákony a normami, obdržíte vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní, případně kanalizační, přípojky.

Pro výstavbu vodvodní případně kanalizační přípojky je potřeba vyplnit Žádost o zřízení vodovodní a kanalizační  přípojky.  

(obsahující podmínky týkající se realizace stavby, spojení na oddělení smluvních vztahů a pracovníka příslušného provozního střediska).

KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÉ ODDĚLENÍ K VYTVOŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Po vydání vyjádření je zapotřebí sjednat si Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť a sjednává se před realizací napojení. Sepsání smlouvy si můžete sjednat v zákaznickém oddělení naší společnostií.

Pro rychlejší vyřízení smluvního vztahu doporučujeme elektronické předání podkladů pro uzavření smlouvy, využijte pro zadání požadavku na novou smlouvu tento formulář. Po uzavření smlouvy obdržíte Objednávku na zhotovení vodovodní a kanalizační přípojky. S vydanou objednávkou již můžete kontaktovat příslušné provozní středisko.

KONTAKTUJTE PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ ODD.

Ve vyjádření k projektové dokumentaci jsou uvedeny kontakty na příslušné provozní středisko. S provozním střediskem si domluvte konkrétní termín realizace napojení vašeho pozemku či stavby na vodovodní a kanalizační síť.