Validace ze strany serveru:


  • {{ error }}

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu odkazující na společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s., který Vám umožní zadat žádost o existenci sítí vodovodu a kanalizace v naší správě.


Stanovisko společnosti Vám bude zasláno elektronickou formou z e-mailu: "projekce@kav-plzenec.cz nebo info@kav-plzenec.cz". Lhůta pro poskytnutí vyjádření je 30 dnů dle paragrafu 161 zákona č. 183/2006 Sb. Trasy sítí v mapových podkladech ve správě KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s. jsou pouze informativní. Před započetím projektových, stavebních nebo jiných prací je nutno provést vytyčení přesné polohy sítí provozovatele. K vytyčení polohy sítí je nutno kontaktovat pracovníka, který je ve vyjádření uveden, a ten na základě objednávky vytyčí sítě na místě.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na: GDPR

Formulář obsahuje 6 po sobě jdoucích stran, přičemž je zvýrazněna vždy aktuální strana. V případě požadovaného údaje. který je označen symbolem "*", je nutno tento údaj vyplnit pro úspěšné postoupení na další stranu formuláře.

Identifikační údaje

Žadatel

Stavebník - Investor

Důvod žádosti

Do pole „Název stavby“ napište krátký a výstižný název, který nejlépe vystihuje Váš požadavek. Nezapomeňte, prosím, doplnit obec nebo katastrální území.
  • K jednotlivým důvodům žádosti přiřadit jednotlivé popisy za pomlčkou, které se budou zobrazovat dole pod roletkou po zadání určitého důvodu.
  • k jednotlivým důvodům žádosti pak za pomlčku napsat jen v jakém formátu to bude, mám to uvedené v závorce

Zájmové území

  • Vyplnění lokace zájmového území je podle zadané platné adresy s číslem popisným nebo podle vyhledání příslušné obce.
  • Při dostatečném přiblížení se zobrazí pole „VYZNAČIT ÚSEK“, které Vám po stisknutí umožní zákres zájmového území.
  • Vyznačené zájmové území polygonem je možné dále libovolně upravovat.
  • V případě vyznačení špatného zájmového území můžete daný polygon smazat kliknutím na tlačítko „ODSTRANIT ÚSEK“.
Pro zakreslení polygonu je potřeba mapu více přiblížit, použijte kolečko, nebo ikonu plus
Byl zakresleý maximální počet polygonů.

Ověření žadatele a forma odeslání

Prosím, napište číslo parcely a zda se jedná o číslo stavební parcely nebo pozemkové parcely.
Přepište pro kontrolu ještě jednou E-mail, na který Vám bude zaslány podrobnosti k žádosti.

REKAPITULACE A ODESLÁNÍ


Žadatel

-

fyzická osobaprávnická osoba

Jméno: {{ a_name }}

IČO: {{ a_wat }}

E-mail: {{ a_email }}

Telefon: {{ a_phone }}

Obec: {{ a_city }}

Adresa: {{ a_address }}

PSČ: {{ a_zip }}

Stavebník / Investor

-

fyzická osobaprávnická osoba

Jméno: {{ i_name }}

IČO: {{ i_wat }}

E-mail: {{ i_email }}

Obec: {{ i_city }}

Adresa: {{ i_address }}

PSČ: {{ i_zip }}


Název stavby: {{ construction }}

Důvod žádosti: {{ reason }}

Lokace: {{ catastral }}

Forma doručení: {{ delivery_option }}

Číslo parcely: {{ parcel }}

Poznámka {{ delivery_note }}


Hotovo

Žádost jsme přijali a v nejbližší době Vám vyjádření zašleme na Vámi uvedený email. Zákonná lhůta pro vyřízení žádostí je 30 dní, obvykle vše vyřídíme do 1 týdne.
Jít zpět na domovskou stránku.