377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Vodné a stočné

Cena pro vodné / m3 46,- Kč
Cena pro stočné / m3 44,- Kč

Platné od 1.1.2023

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Kvalita pitné vody

2,23

Tvrdost (mmol/l)

53,0

53,0 (mS/m)

7,13

pH

37,6

Dusičnany (mg/l)

Odstávky a havárie

Havárie 2023-06-01

Žádáme občany Letkova o omezení napouštění bazénů.

Vzhledem k nadměrné spotřebě pitné vody v těchto dnech dochází k  výpadkům dodávky vody části obyvatel Letkova. Výroba pitné vody nestíhá pokrýt poptávku vody do spotřebiště. V současné době je vystavována další kapacita vodojemů, ale do zprovoznění těchto nových komor žádáme všechny obyvatele o omezení spotřeby vody, zejména napouštění bazénů.

Tímto opatřením je možné zachovat dodávku vody pro všechny občany Letkova.

Pokud potřebujete napouštět vodu do Vašich bazénů, napouštějte jej pomalu a mimo odběrovou špičku. Nesprávný postup při napouštění bazénů může při rychlých změnách tlaku a rychlosti proudění vody uvolnit sedimenty v potrubí a způsobit tak zákal vody, jak v místě odběru, tak i u sousedních nemovitostí.

Oblast působnosti

Zákaznická linka

377 966 426
info@kav-plzenec.cz

Slouží také k nahlášení poruchy či havárie.