377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Změna dlouhodobého srážkového normálu

Zákaznický servis
2 years ago

 

Změna dlouhodobého srážkového normálu od 1.1.2022 (platí pro podnikatelské subjekty)

 

Vážení odběratelé,

akciová společnost KANALIZACE A VODOVODY, Starý Plzenec tímto oznamuje s platností od 1.1.2022 změnu dlouhodobého srážkového normálu.

Novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 použije pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dlouhodobý srážkový normál v daném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30-ti let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav.

Podle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu činí tento dlouhodobý srážkový normál za období 1991 až 2020 v lokalitách spadajících do působnosti naší společnosti:

Nepomuk 634,4 mm/rok, tj. 0,6344 m/rok

Kasejovice 670,4 mm/rok, tj. 0,6704 m/rok

Příchovice 591,1 mm/rok, tj. 0,5911 m/rok

Tato změna nevyžaduje změnu stávající platné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod.