Validace ze strany serveru:


  • {{ error }}

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na portálu odkazující na společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., který Vám umožní vytvořit žádost k vyjádření Vámi vypracované projektové dokumentace.

Vyjádření k projektové dokumentaci se týká projektů, u kterých je investičním záměrem připojení nebo prodloužení vodovodu či kanalizace v naší správě.

Dále je možné využít tuto žádost k vystavení stanoviska k jiné investiční akci, jako je změna vedení veřejného osvětlení, plynového či jiného vedení v blízkosti námi provozované vodohospodářské infrastruktury.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na:  GDPR

Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran, přičemž je zvýrazněna vždy aktuální strana. V případě požadovaného údaje, který je označen symbolem "*", je nutno tento údaj vyplnit pro úspěšné postoupení na další stranu formuláře.

Identifikační údaje

Žadatel

Stavebník - Investor

Důvod žádosti

  • Do pole „Název stavby“ napište název projektové dokumentace.
  • Přiložte části projektové dokumentace nejlépe ve formátu PDF.
  • Žádané části projektové dokumentace jsou: technická zpráva, koordinační situace, stavební situace, popřípadě jiné části vystihující stavební záměr.

Ověření žadatele a forma odeslání

Do poznámek, prosím, vypište dotčené pozemky stavbou.
Přepište pro kontrolu ještě jednou E-mail, na který Vám bude zaslány podrobnosti k žádosti.

REKAPITULACE A ODESLÁNÍ

Rekapitaluace vaší žádostí a souhlas s GDPR


Žadatel

-

fyzická osobaprávnická osoba

Jméno: {{ a_name }}

IČO: {{ a_wat }}

E-mail: {{ a_email }}

Telefon: {{ a_phone }}

Obec: {{ a_city }}

Adresa: {{ a_address }}

PSČ: {{ a_zip }}

Stavebník / Investor

-

fyzická osobaprávnická osoba

Jméno: {{ i_name }}

IČO: {{ i_wat }}

E-mail: {{ i_email }}

Obec: {{ i_city }}

Adresa: {{ i_address }}

PSČ: {{ i_zip }}


Název stavby: {{ construction }}

Forma doručení: {{ delivery_option }}

Soubory:


Hotovo

Žádost jsme přijali a v nejbližší době Vám vyjádření zašleme na Vámi uvedený email. Zákonná lhůta pro vyřízení žádostí je 30 dní, obvykle vše vyřídíme do 1 týdne.
Jít zpět na domovskou stránku