377 966 426
06.15 HOD. - 14.45 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 14.45 HOD.

Certifikace

Management kvality ve společnosti

Činnosti společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.  byly 8.7.2014 recertifikovány orgánem PRO-CERT s.r.o.  Management kvality ČSN EN ISO 9001:2009 dokazuje svým zákazníkům-partnerům plnění nabízených služeb společnosti na kvalitní úrovni, které byly prověřeny nezávislým certifikačním auditním týmem orgánu PRO-CERT s.r.o.

alt

Politika ochrany životního prostředí KaVu Starý Plzenec, a.s.

Velmi důležitou součástí podnikové politiky je i ochrana životního prostředí. Ve své hlavní činnosti zajištujeme dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a vracíme vyčištěnou vodu zpět do přírody.

Je samozřejmé, že ochrana životního prostředí souvisí i s celkovou hospodářskou politikou státu. V tomto ohledu stát vydává řadu legislativních požadavků pro vodu a vodní hospodářství, které naše společnost dodržuje. Pro oblast ochrany vod a životního prostředí využíváme větší pravomoc naší firmy ve spolupráci s vodohospodářskými úřady při kontrole producentů odpadních vod v naší správě.

Protože se naše akciová společnost zabývá i stavební činností vodovodní infrastruktury, vždy usilujeme, aby veškeré stavby byly realizovány s minimálním dopadem na životní prostředí. Za tímto účelem zvyšujeme povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a to prostřednictvím vlastního vzdělávacího programu.

Pro zajištění všech uvedených záměrů otevřeně komunikujeme jak se zaměstnanci, tak i s veřejností. Všem zainteresovaným stranám poskytujeme pravdivé informace o dopadech naší činnosti, jak na životní prostředí, tak i na zdraví obyvatelstva odkázaného na zásobování naší pitnou vodou.

Pravidelným prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí a prevencí havárií usilujeme o neustále zlepšování našeho environmentálního profilu společnosti.

Certifikát systému enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 byl udělen naší společnosti 8.7.2014 certifikačním orgánem PRO-CERT s.r.o.

alt

Osvědčení  Akreditovaná laboratoř společnosti

Vodohospodářská laboratoř společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. je držitelem OSVĚDČENÍ O AKREDITACI č. 481/2019 ze dne 25.9.2019, uděleného národním akreditačním orgánem - Český institut pro akreditaci ČIA, a je registrována pod č. 1260. V roce 2019 prošla úspěšně reakreditačním procesem podle nové verze normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Informace o rozborech naleznete ZDE.