Cena vodného a stočného pro aktuální rok Printview

 

Ceník vodného a stočného 2019


FILTER  Tooltip        

Ordering Provozovaná lokalitaOrdering Vodné Kč včetně DPH 15% /m3Ordering Stočné Kč včetně DPH 15% /m3Ordering Pevná složka / rok
Borovy 33,- 44,- 260,-
Letkov 33,- 34,-  
Dnešice, Černotín 29,50,- 30,50,-  
Horšice 52,90,- 51,98,-  
Chocenice-Kotousov 40,-   287,50,-
Kasejovice, Újezd u Kasejovic 29,- 29,-  
Letiny
Letiny-Kbelnice
37,- 34,-  
Nebílovy   38,50,-  
Nechánice 64,75,-   207,-
Nepomuk, Mileč-Maňovice-Želvice-Záhoří 35,- 31,-  
Nezdice 36,- 10,-  
Nezvěstice 44,59,- 26,23,-  
Oplot 36,-   345,-
Přestavlky 57,-   460,-
Příchovice 26,- 32,50,-  
Kařez   32,-  
Roupov 35,-    
Seč 43,60,-   250,-
Týniště 34,80,-    
Vrčeň 40,-    
Zálesí 26,-    
Zelené 50,-    
Sedlec TSS   29,50,-  
Zdemyslice 33,- 20,-  
Štěnovický-Nebílovský Borek 29,- 41,-  
Chlumy   34,-  
Dolany   40,-  Uvedené ceny jsou účtovány obyvatelům provozovaných obcí.

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat:

  • ekonom společnosti: Ludmila Pintová Tel.: 377 966 426,  mob.: 602 238 906
  • nebo na emailu: pintova@kav-plzenec.cz

 

 


Kalkulace ceny vodného a stočného a způsob jejího oznámení:

  1. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou dle ust. § 6 zák.č. 526/1990 Sb. "o cenách" v platném znení. Seznam věcně usměrňovaných cen je každoročně zveřejňován v Cenovém věstníku MF. Dodavatel je povinen při kalkulaci ceny vodného a stočného vycházet z obecně závazných platných cenových předpisů.
  2. Cena vodného a stočného je kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na jeho internetových stránkách a dále na příslušném městském (obecním) úřad. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.
  3. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.
  4. Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce v porovnání s dosaženou skutečností. Vykázaný rozdíl musí zdůvodnit. Vyúčtování je povinen ve stejném termínu zaslat v elektronické podobě na ministerstvo zemědělství.

Fakturace, platby a odečty:

 

Fakturace vodného a stočného je prováděna čtvrtletně, u vybraných lokalit pololetně. Platbu je možno provést složenkou, převodním příkazem na účet provozovatele, mobilním telefonem, přes internet, popřípadě v hotovosti v pokladně společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. (č.účtu: 6200361/0100, variabilní symbol = číslo faktury).