Napište nám

Vložit příspěvekVložit příspěvek:

Olga.Šafaříková     18 Listopad 2013 17:19 | Nezvěstice
Dobrý den,
potřebuji zjistit zda je voda dovážená do Vámi provozovaného automatu v Nezvěsticích chlorovaná, nebo jinak upravovaná a odkud je dovážená. Děkuji za rychlou odpověď.
S pozdravem Šafaříková
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobry den paní Šafaříková,

děkujeme Vám za Váš zájem o námi dodávanou vodu z automatu v Nezvěsticích. Jedná se o vodu z lesních pramenišť, která byla vytipována ve spolupráci s pracovníky KHS. Voda není nijak chemicky upravována, je vhodná k přípravě kojenecké stravy. Dezinfekce je prováděna UV lampou, která je vestavěná přímo v automatu.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Miloslav Kubík     06 Září 2013 17:36 | Nepomuk
Dobrý podvečer.

Jsem netrpělivý a čekám na Vaši odpověď nyní, když zcela jistě nedochází k nečekaným odběrům neukázněných odběratelů, kteří neoprávněně napouští bazény atd. Dnes opět rezavá voda, kterou bych ani ve snu nepovažoval za pitnou!!!
Kdy sjednáte nápravu? PS: Budete to odběratelům kompenzovat? Děkuji M.Kubík
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Kubíku,

opět litujeme Vašich potíží s "rezavou" vodou v Nepomuku. Příčina vzniklé situace však znovu není na naší straně a opět je způsobena nekázní obyvatelstva. Společnost Hnízdil, která prováděla zemní práce v Nepomuku Na Daníčkách, aniž si nechala od našich pracovníků vytýčit polohu vodovodu, tento poškodila v délce cca 3 m, což byla příčina vniknutí jílovité zeminy do potrubí a silně zvýšeného průtoku v potrubí. Tyto příčiny způsobily zákal vody ve vodovodním potrubí. Jistě uznáte, že výše popsané příčiny jako provozovatel vodovodu můžeme těžko ovlivnit. Naši pracovníci po odstranění havárie odkalili vodovodní potrubí v přilehlé oblasti, avšak zvýšený zákal vody v potrubí se tím zcela neodstraní.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Miloslav Kubík     24 Červenec 2013 19:35 | Nepomuk
Dobrý den.

To co jste dnes v Nepomuku dodávali do vodovodní sítě by se snad styděl i Vodník Česílko!! Tak kalnou vodu snad nenajdeme ani v tom nejšpinavějším rybníku!! Hlavně, že si necháte zaplatit každou kapku odebrané i spotřebované vody. Kdo bude platit ty litry vody co se nedají pít?? M.Kubík
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Kubíku,

je nám líto Vašich potíží s kalnou vodou v Nepomuku. Mohu Vás však ubezpečit, že voda vycházející z úpravny vody Nepomuk zcela a bez vyjímek odpovídá vyhlášce 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.
Občasný zákal v potrubí vodovodu je zapříčiněn zejména nekázní některých odběratelů, kteří v letních měsících, kdy je obecně nedostatek vody nadměrně zalévají a napouštějí bazény a tím způsobují nárazově zvýšený průtok v potrubí.
U Vás odebraný vzorek vody z následujícího dne 25.7.2013, č. protokolu: 20131263 vyhověl ve sledovaných ukazatelích požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb.
Při opětovném zjištění zakalení vody nás prosím co nejdříve kontaktujte, abychom k Vám mohli poslat našeho pracovníka, který potrubí ve vaší oblasti odkalí. Tel: 377 966 426 nebo mobil: 606 649 510

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Mach     07 Červen 2013 13:36 | Bližanovy 85,
Na základě Vaší písemné odpovědi zn.105/2013 k předchozímu příspěvku, objednávám u Vás desinfekci vodního zdroje včetně rozboru vody ve smyslu Vaší uvedené nabídky, Mach

Ing Václav Mach     30 Květen 2013 05:29 | Bližanovy 85, 34034 Plánice
Dobrý den,
mám zdroj vody na adrese Bližanovy 85, potřeboval bych provést desinfekci zdroje a bakteriologický rozbor vody.
Nejprve jsme si udělali desinfekci sami a vodu k rozboru jsme dovezli do Plzence, ale bakterka nevyšla, tak bych nechal vše udělat od odborníků, zejména, když jsem si všiml, že Vaši pracovníci jezdí často do úpravny vody mezi Nepomuk a Soběsuky, což je poměrně blízko.
Pošlete mi na mail Vaší nabídku.Děkuji, Mach
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den pane Machu,

dezinfekci Vašeho zdroje vody samozřejmě provést můžeme, záleží však na typu zdroje (studna, vrt) a především na původu bakteriálního znečištění. Pokud v blízkosti Vašeho vodního zdroje není zdroj znečištění, měla by již jednorázová desinfekce postačovat. Samozřejmě budeme moudřejší po provedení opětovné desinfekce a následném rozboru vody. Cenové náklady odhaduji na 400 Kč desinfekce, rozbor vody - koliformní bakterie 120 Kč a doprava 300 Kč. Tedy cca 820 Kč + DPH.

S pozdravem

Petr Fencl, DiS.
technolog společnosti
724 211 939

Ing. Rostislav Kormoš     09 Květen 2013 18:51 | Chocenice 123, 336 01 Blovice
Dobrý den. Před několika dny, resp. týdny, jsme obdrželi písemnost/předtisk "VÝZVA na odečet vodoměru". Já jej dle instrukcí vyplnil,ale omylem nedošlo k jeho odeslání, za což se omlouvám. Jelikož očekáváme vystavení faktury ( k čemuž díky naší chybě nemohlo dojít ), zasílám tímto konečný stav našeho vodoměru: 01161. Žádáme tedy o laskavé vystavení faktury, abychom mohli uhradit odebranou vodu. Děkuji za vaše pochopení a taktéž za vaši vstřícnost. R. Kormoš, Chocenice.

Hana Mahdalová     26 Březen 2013 05:31 | Snopoušovy
Dobrý den,
žádám o zaslání mapy veřejných kanalizací, které vedou okolo našeho domu čp. 31 ve Snopoušovech na parc. st. 26, neboť přes náš pozemek vede kanalizace, která není v odpovídajícím stavu a na našem pozemku se objevují prosaky a vytváří škody na našem majetku. Děkuji za odpověď. Mahdalová
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Mahdalová,

na základě Vašeho dotazu ze dne 26.3.2013 Vám sdělujeme, že naše společnost kanalizaci v obci Snopoušovy neprovozuje. Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na OÚ Snopoušovy.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Vojtěch Pospíšil     25 Leden 2013 14:18 |
Dobrý den,

jsem student na VŠCHT v Praze. Píšu Vám, abych se Vás optal, zdali nevíte, kde bych mohl sehnat mapu tlakových pásem hydrostatických tlaků v celé ČR? Nalezl jsem zatím http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/zasobovani-pitnou-vodou/vodovodni-sit/#. Není něco podobného pro celou ČR i s hodnotami tlaků?

Je totéž i pro hydrodynamický tlak? Vím, že je nižší než hydrostatický a že se v průběhu dne mění v závislosti na odběru vody.

Vím, že pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích platí, že maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Nalezl jsem však v diskuzích, že pro vodovody před tímto datem tyto hodnoty neplatí a nejsou závazné a dosahují například v centru Chomutova nízké hodnoty 0,22 MPa a v jiném kraji přesahují zmíněnou hodnotu 0,7 MPa.

Potřebuji znát do své práce rozložení maximálních a minimálních tlaků v krajích, abych mohl navrhnout řešení zařízení, které by vydrželo maximální tlaky a bylo zároveň funkční při nízkých tlacích. Nevím jakých hodnot se mám chytit.

Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.

S přáním pěkného dne,

Vojtěch Pospíšil
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Pospíšile,

s Vaším dotazem Vám patrně nepomůžeme. Hodnota hydrostatického tlaku ve vodovodní síti se v každém konkrétním místě na vodovodní síti liší; je dána buďto výškovým umístěním místa vůči aktuálnímu stavu hladiny ve vodojemu nebo aktuální hodnotou tlaku v tlakové nádobě.
V námi provozovaných lokalitách udržujeme hydrostatický tlak ve vodovodní síti ve Vámi popsaných mezích. V místech, kde by hodnota tlaku ve vodovodní síti přesáhla hodnotu 0,6 MPa je třeba osadit zařízení na snížení tlaku (například redukční ventil), v místech, kde by hydrostatický tlak ve vodovodní síti nebyl dostatečný je třeba osadit zařízení na zvýšení tlaku (například automatickou tlakovou stanici).
S Vaším dotazem je ještě zkuste obrátit na sdružení SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR - www.sovak.cz).

S pozdravem,
Ing. Michal Pojer

Kalašová     26 Srpen 2012 17:36 |
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda je u Vás k sehnání studniční skruž o vnitřím průměru 100cm a vnějším 115cm. A jaká by byla cena děkuji Kalašová
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

tímto materiálem na skladě běžně nedisponujeme. Pokud budete potřebovat informace, kde ji zakoupit, popř. ji obstarat a dodat, zavolejte Ing. Pojerovi na tel.: 606 649 510

Lucie Šopíková     08 Květen 2012 19:51 |
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, jestli mohu dostat informaci o typu hygienického zabezpečení pitné vody(volná chlor, oxid chloričitý, ozón či uv záření..), které jsou používány v úpravnách vod ve vaší společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. a o jaké konkrétní úpravny se jedná ? Mohli by jste mi prosím poskytnou tyto informace? Informace budou použita do bakalářské práce.

Mnohokrát děkuji za odpověď a ochotu
student VUT-Brno Lucie Šopíková
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Šopíková,

Společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. v současné době provozuje úpravny vody ve 26 lokalitách v okrese Plzeň-jih. V naprosté většině případů k hygienickému a bakteriologickému zabezpečení používáme chlornan sodný, pouze u prodejních automatů kojenecké vody je dezinfekce prováděna UV zářením.

S pozdravem,
Ing. Michal Pojer


64
Příspěvků
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>