Napište nám

Vložit příspěvekVložit příspěvek:

Hana Mahdalová     26 Březen 2013 05:31 | Snopoušovy
Dobrý den,
žádám o zaslání mapy veřejných kanalizací, které vedou okolo našeho domu čp. 31 ve Snopoušovech na parc. st. 26, neboť přes náš pozemek vede kanalizace, která není v odpovídajícím stavu a na našem pozemku se objevují prosaky a vytváří škody na našem majetku. Děkuji za odpověď. Mahdalová
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Mahdalová,

na základě Vašeho dotazu ze dne 26.3.2013 Vám sdělujeme, že naše společnost kanalizaci v obci Snopoušovy neprovozuje. Doporučujeme Vám obrátit se s dotazem na OÚ Snopoušovy.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Vojtěch Pospíšil     25 Leden 2013 14:18 |
Dobrý den,

jsem student na VŠCHT v Praze. Píšu Vám, abych se Vás optal, zdali nevíte, kde bych mohl sehnat mapu tlakových pásem hydrostatických tlaků v celé ČR? Nalezl jsem zatím http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/zasobovani-pitnou-vodou/vodovodni-sit/#. Není něco podobného pro celou ČR i s hodnotami tlaků?

Je totéž i pro hydrodynamický tlak? Vím, že je nižší než hydrostatický a že se v průběhu dne mění v závislosti na odběru vody.

Vím, že pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích platí, že maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v místě napojení přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Nalezl jsem však v diskuzích, že pro vodovody před tímto datem tyto hodnoty neplatí a nejsou závazné a dosahují například v centru Chomutova nízké hodnoty 0,22 MPa a v jiném kraji přesahují zmíněnou hodnotu 0,7 MPa.

Potřebuji znát do své práce rozložení maximálních a minimálních tlaků v krajích, abych mohl navrhnout řešení zařízení, které by vydrželo maximální tlaky a bylo zároveň funkční při nízkých tlacích. Nevím jakých hodnot se mám chytit.

Mnohokrát Vám děkuji za odpověď.

S přáním pěkného dne,

Vojtěch Pospíšil
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Pospíšile,

s Vaším dotazem Vám patrně nepomůžeme. Hodnota hydrostatického tlaku ve vodovodní síti se v každém konkrétním místě na vodovodní síti liší; je dána buďto výškovým umístěním místa vůči aktuálnímu stavu hladiny ve vodojemu nebo aktuální hodnotou tlaku v tlakové nádobě.
V námi provozovaných lokalitách udržujeme hydrostatický tlak ve vodovodní síti ve Vámi popsaných mezích. V místech, kde by hodnota tlaku ve vodovodní síti přesáhla hodnotu 0,6 MPa je třeba osadit zařízení na snížení tlaku (například redukční ventil), v místech, kde by hydrostatický tlak ve vodovodní síti nebyl dostatečný je třeba osadit zařízení na zvýšení tlaku (například automatickou tlakovou stanici).
S Vaším dotazem je ještě zkuste obrátit na sdružení SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR - www.sovak.cz).

S pozdravem,
Ing. Michal Pojer

Kalašová     26 Srpen 2012 17:36 |
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda je u Vás k sehnání studniční skruž o vnitřím průměru 100cm a vnějším 115cm. A jaká by byla cena děkuji Kalašová
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

tímto materiálem na skladě běžně nedisponujeme. Pokud budete potřebovat informace, kde ji zakoupit, popř. ji obstarat a dodat, zavolejte Ing. Pojerovi na tel.: 606 649 510

Lucie Šopíková     08 Květen 2012 19:51 |
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, jestli mohu dostat informaci o typu hygienického zabezpečení pitné vody(volná chlor, oxid chloričitý, ozón či uv záření..), které jsou používány v úpravnách vod ve vaší společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. a o jaké konkrétní úpravny se jedná ? Mohli by jste mi prosím poskytnou tyto informace? Informace budou použita do bakalářské práce.

Mnohokrát děkuji za odpověď a ochotu
student VUT-Brno Lucie Šopíková
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Šopíková,

Společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. v současné době provozuje úpravny vody ve 26 lokalitách v okrese Plzeň-jih. V naprosté většině případů k hygienickému a bakteriologickému zabezpečení používáme chlornan sodný, pouze u prodejních automatů kojenecké vody je dezinfekce prováděna UV zářením.

S pozdravem,
Ing. Michal Pojer

Oleg Rozenek     23 Duben 2012 16:51 | Praha
Dobrý den. Kdo vydává doklad o nepropustnosti odpadní jímky?
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Rozenku,
veškere atesty, technicke listy, protokoly apod. Vám musí dodat dodavatel zboží, t.zn. prodejce, výrobce nebo dodavatel stavby.

S pozdravem, Ing. Michal Pojer

Kocour Stanislav     29 Červenec 2011 13:49 |
Dobrý den,
hledal jsem na www nějaké technické parametry pro dodávku vody z městského vodovodu. Např. minimální a maximální tlak ve vodovodní síti. Můžete tyto parametry zveřejnit.
Např. u společnosti ČEZ je to dáno mnohými předpisy a v případě prokázaného porušení nese provozovatel odpovědnost i za způsobené škody.

Děkuji.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Kocoure,
na Váš dotaz samozřejmě odpovíme, ale jen bychom rádi konstatovali, že informace na těchto webových stránkách jsou jejich návštěvníkům přizpůsobeny tak, aby byly jednoduché a srozumitelné. Zvláště v složité technické problematice provozování vodohospodářské infrastruktury, která je zcela odlišná od té energetické, je vhodné nezahlcovat návštěvníky technickými informacemi, které jim v případě zájmu vždy individuálně zodpovíme.
Odpověď na Váš dotaz zní takto: Návrhový přetlak na vodovodním potrubí řeší ČSN 755401, kde je uvedeno v článku 4.5, cituji: Návrhový přetlak v nejnižších místech nových rozváděcích řadů nemá převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech hodnotu 0,7 MPa.
Hydrostatický tlak na vodovodní sítí u Vaší přípojky jsme vypočetly dle výškového rozdílu. Hydrodynamický tlak na síti je vždy nižší než vypočtený hydrostatický, a to kvůli odběrům vody na sítí, kterými se tento tlak snižuje. Na základě výškového rozdílu mezi VDJ a Vaším objektem vychází hodnota hydrostatického tlaku 0,67 MPa, tj. nejvyšší hydrostatický tlak. Tím je splněno doporučení ustanovení normy ČSN 755401. Pokud budete mít pochybnosti o tlaku na síti, je možné provést zkoušku na Vaší přípojce, a to měřidlem vyhovující zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, na Vaše náklady. Doufáme, že jsme odpověděli na Váš dotaz dostatečně. Pokud budete mít jiné otázky, neváhejte se na nás obrátit.

S pozdravem, Ing. Kubů

Jaroslav Janeček     13 Říjen 2010 12:20 | Příchovice 219
Prosím o informaci, zda se na pozemku 1059/9 v k.ú. Kbel / Plzeň - jih / nachází podzemní sítě Vaší společnosti, případně zda lze napojit plánovaný RD na veřejný vodovod či kalizaci. děkuji za zprávu. Děkuji.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,
vodohospodářskou infrastrukturu v obci Kbel u Přeštic neprovozujeme. Se žádostí o informace se prosím obraťte na OÚ Kbel.
S pozdravy, Ing. Michal Pojer

Jaroslav     16 Srpen 2010 04:49 |
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat, kdo mi dá vyjádření o existenci podzemního vedení ve Vaší správě v lokalitě Nepomuk. Děkuji
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,
vyjádření o existenci sítí ve správě KaV Starý Plzenec v Nepomuku, Vám na základě žádosti (průvodní dopis) a doložené mapky s vyznačením zájmového území, poskytne oddělení provozu v sídle společnosti. S dalšími dotazy můžete kontaktovat Ing. Michala Pojera, tel.: 606 649 510.


48
Příspěvků
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>