Napište nám

Vložit příspěvekVložit příspěvek:

DV     22 Červen 2015 08:21 |
Dobrý den, mám na území města Nepomuk klienta a potřeboval bych buď kanalizační řád, nebo limity pro extrahovatelné látky producenta kategorie B.

Přepodkládám, že počet odběru kontrolních vzorků je udáván jako v Plzni na základě bezdeštného průtoku (0-5 l/s=4 vzorky za rok)

Můžete mi s tím nějak pomoci? Děkuji mnohokrát a přej příjemný den
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

problematika vypouštění odpadních vod u producentů technologických odpadních vod je složitější. Předně je potřeba mít uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod z, předpokládám, Vaší nemovitosti. Smlouva by měla upravit o jaké vody se jedná a stanovit závazné podmínky pro jejich vypouštění do kanalizace. Limit u ukazatele EL máme v Nepomuku stanoven kanalizačním řádem pro všechny producenty 30 mg/l. Četnost kontrolních odběrů vypouštěných vod bude stanovena rovněž ve smlouvě, pravděpodobně 2x za rok.

Doporučuji se osobně zastavit v sídle naší společnosti.

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

Štěpánka Veselá     27 Březen 2015 17:43 | Losiná E202, 332 04 Losiná
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vývoz jímky, jedná se o chatovou oblast nad Kořanem, naproti benzinové pumpě Merkur. Prosím o uvedení ceny, děkuji.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Veselá,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby.
K Vašemu dotazu Vám můžeme v tuto chvíli sdělit následující:
Cena za vývoz jímky na splaškové odpadní vody je závislá jednak na velikosti jímky (za likvidaci 1 m3 splaškových vod z jímky účtujeme 100,- Kč) a jednak na ujeté vzdálenosti ze sídla naší společnosti k Vaší nemovitosti a dále do místa likvidace (za 1 km účtujeme 32,- Kč). Dále je třeba ještě připočíst 800,- Kč za 1 hodinu nakládky/vykládky.
Uvedené ceny se týkají tlakového vozu Mercedes. Pokud nevede k Vaší nemovitosti dostatečně prostorná příjezdová cesta, bude třeba použít jiné vozidlo, za které účtujeme jiné jednotkové ceny.

Ještě jednou děkujeme za Váš dotaz a zůstáváme s pozdravem

Ing. Michal Pojer

Vodička     02 Leden 2015 11:31 | Nezvěstice
Dobrý den, jakou má voda v Nezvěsticích tvrdost a zda je vhodná pro kojence? Děkuji
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

voda v Nezvěsticích má tvrdost v průměru 1,15 mmol/l. Jedná se tedy o vodu měkkou. Voda dodávaná do rozvodné sítě vyhovuje požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. a tudíž je vhodná na pití. Vyhláška již nerozlišuje vodu pitnou a vodu kojeneckou. Z hlediska zdroje vody, její úpravy, dezinfekce a poměru minerálů, Vám můžeme pro kojence doporučit vodu dováženou do stojánku u DPS v Nezvěsticích. Jedná se o vodu z podzemního zdroje, bez jakékoliv úpravy a hygienicky zabezpečenou UV lampou.

Děkujeme za Váš dotaz.

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

Michala Bartoňová     17 Prosinec 2014 13:17 |
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat kam k Vám mám zaslat žádost o vyjádření ke stávajícím sítím. Jestli emailem nebo máte elektronický formulář nebo poštou ?
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz. Žádost o vyjádření k existenci stávajících sítí ve správě naší společnosti můžete poslat e-mailem na adresu info@kav-plzenec.cz.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Lucie Diblíková     27 Červenec 2014 12:31 | Nepomuk
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, kdo zajistuje opravu prasklého kanalizačního potrubí na soukromém pozemku před rodinným domem?
Děkuji
Admin Comment:Příspěvek Administátora:


Vážená paní Diblíková,na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že dle Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění § 3 odst. (3) "Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak."

Dále dle § 3 odst. (7) "Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů."

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že opravu prasklého kanalizačního potrubí na soukromém pozemku zajišťuje vlastník kanalizační přípojky, tedy osoba, která na své náklady přípojku pořídila.Děkujeme za Váš dotaz a zůstáváme s pozdravem


Ing. Michal Pojer

Václav Vajshajtl     09 Červen 2014 17:08 | Starý Plzenec
Dobrý den, prosím jaká je cena cisterny s pitnou vodou ve Starém Plzenci, potřebuji na napuštění bazénu děkuji.


Dobrý den,
cena za 1 m3 je 35,- plus doprava. Záleží, jak máte velký bazén, dle toho by jsme zvolili způsob dopravy. Prosím, pro upřesňující informace si zavolejte vedoucí dopravy pí. Kydlíčkové na tel. 724211920.

S pozdravem,
Kubů

Petr Jílek     04 Březen 2014 21:17 | Chválenice
Dobrý večer
Rád bych Vás požádal o pomoc při vývozu kalu z naší ČOV. Provádíte také tyto služby? Případně za jakých podmínek a s jakou cenou? Děkuji za odpověď a přeji příjemný den
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den pane Jílku,

děkujeme Vám, že jste se s žádostí obrátil na naši společnost. Vývoz kalu z čistírny odpadních vod samozřejmě provádíme. Jedinou podmínkou úspěšného vývozu je dostatečný prostor pro příjezd sacího vozu. Ceny za tyto služby jsou následující:
Doprava: 32,- Kč / 1km
Sání: 800,- Kč / 1 hodina
Likvidace kalu: 200,- Kč / 1 m3 kalu
Pro dojednání podrobností a objednávku se prosím obraťte na vedoucí dopravy paní Kydlíčkovou, tel.: 724 211 920

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Jakub Schmitt     31 Leden 2014 18:04 | Šťáhlavice 25
Dobrý den, prosím nenašel jsem na vašich webovkách telefon a ceník. Špatně jsem se určitě koukal - omlouvám se - potřeboval bych prohlédnout popřípadně opravit poruchu v odtékání odpadu z toalety. Mohli byste mne prosím kontaktovat a poradit mi, jak na to. Bude to chtít pravděpodobně prohlédnout kamerou.
Děkuji vám

Olga.Šafaříková     18 Listopad 2013 17:19 | Nezvěstice
Dobrý den,
potřebuji zjistit zda je voda dovážená do Vámi provozovaného automatu v Nezvěsticích chlorovaná, nebo jinak upravovaná a odkud je dovážená. Děkuji za rychlou odpověď.
S pozdravem Šafaříková
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobry den paní Šafaříková,

děkujeme Vám za Váš zájem o námi dodávanou vodu z automatu v Nezvěsticích. Jedná se o vodu z lesních pramenišť, která byla vytipována ve spolupráci s pracovníky KHS. Voda není nijak chemicky upravována, je vhodná k přípravě kojenecké stravy. Dezinfekce je prováděna UV lampou, která je vestavěná přímo v automatu.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Miloslav Kubík     06 Září 2013 17:36 | Nepomuk
Dobrý podvečer.

Jsem netrpělivý a čekám na Vaši odpověď nyní, když zcela jistě nedochází k nečekaným odběrům neukázněných odběratelů, kteří neoprávněně napouští bazény atd. Dnes opět rezavá voda, kterou bych ani ve snu nepovažoval za pitnou!!!
Kdy sjednáte nápravu? PS: Budete to odběratelům kompenzovat? Děkuji M.Kubík
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážený pane Kubíku,

opět litujeme Vašich potíží s "rezavou" vodou v Nepomuku. Příčina vzniklé situace však znovu není na naší straně a opět je způsobena nekázní obyvatelstva. Společnost Hnízdil, která prováděla zemní práce v Nepomuku Na Daníčkách, aniž si nechala od našich pracovníků vytýčit polohu vodovodu, tento poškodila v délce cca 3 m, což byla příčina vniknutí jílovité zeminy do potrubí a silně zvýšeného průtoku v potrubí. Tyto příčiny způsobily zákal vody ve vodovodním potrubí. Jistě uznáte, že výše popsané příčiny jako provozovatel vodovodu můžeme těžko ovlivnit. Naši pracovníci po odstranění havárie odkalili vodovodní potrubí v přilehlé oblasti, avšak zvýšený zákal vody v potrubí se tím zcela neodstraní.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer


52
Příspěvků
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>