Napište nám

Vložit příspěvekVložit příspěvek:

Jana Zelenková     02 Červen 2016 07:42 | Chocenice
Dobrý den, bydlíme v Chocenicích a ráda bych se zeptala, zda je naše voda vhodná pro kojence, po převaření. Rozhodujeme se, zda kupovat kojeneckou nebo raději investovat do filtrační konvice a převařovat vodu z kohoutku. Nejsme totiž zvyklí pít vodu z PET lahví a máme proti nim jisté výhrady. Děkuji. Z.J.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

voda v Chocenicích je jako voda ve všech našich veřejných vodovodech podrobována pravidelné laboratorní kontrole. Bez problémů splňuje legislativní požadavky na vodu pitnou a nemusíte mít tudíž obavy při její konzumaci. Co se týče kojenců, byla dříve označována za kojeneckou taková voda, která měla nízkou hodnotu v ukazateli dusičnany. Voda v Chocenicích má rovněž nízký obsah dusičnanů tj. 5,02 mg/l (naleznete v sekci služby/laboratoř/kvalita dodávané vody), přičemž limitní hodnota dle vyhlášky je 50 mg/l.

S pozdravem a přáním dobré vody
Petr Fencl, DiS.

Helena Šašková     25 Duben 2016 11:46 | Roupov 23
Dobrý den, prosím o informaci, jakou tvrdost má voda v obci Roupov okr. Plzeň jih. Děkuji. H.Š.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

orientační kvalitu dodávané vody lze zjistit v sekci SLUŽBY - Laboratoř - Kvalita dodávané vody:
http://www.kav-plzenec.cz/index.php/sluby/labor/kvalita

Tvrdost vody v obci Roupov se pohybuje okolo hodnoty 2,19 mmol/l.

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

Alena Vosičková     15 Září 2015 01:59 | Praha
Dobrý den,
koupila jsem si byt ve Dvorci a instalatéři mi přidělali podružný vodoměr (v domě je ještě jeden majitel)jak a na koho se obrátit k přihlášení odběru vody atd. Děkuji za odpověď.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Vosičková,

Děkujeme Vám za Váš dotaz a projevenou snahu. Vámi popisovaná situace je však poněkud složitější a bude zapotřebí provést místní šetření ve Vašem bytě. Kontaktujte prosím naše zákaznické centrum na tel.č. 377 966 422 pro domluvení termínu schůzky.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Hana Vilímková     30 Červen 2015 09:33 |
Dobrý den,
naše fy připravuje pro SÚS PK a obec Letiny projektovou dokumentaci DSP na akci: II/117 Letiny - průtah. Potřebuji zákres inženýrských sítí - vodovod, kanalizace (splašková i dešťová). Prosím o kontakt na někoho, kdo by mi tyto údaje mohl poskytnout.
Děkuji,
s pozdravem
Hana Vilímková
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

v tomto případě zašlete žádost o vyjádření k existenci sítí včetně situace zájmového území na adresu: info@kav-plzenec.cz

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

Bystricka     29 Červen 2015 18:47 | nezvestice
Dobrý den. chtěla bych se zeptat, jestli je možné objednat u vás 18 kubíků vody do bazénu. A prosím cenu za kubík?
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

dovézt vodu do bazénu je samozřejmě možné. Cena je stanovena na základě vzdálenosti a času stráveného zavážením vody. Pro bližší informace, případně objednávku, se obraťte na vedoucí dopravy paní Kydlíčkovou - tel: 377 966 676, email: doprava@kav-plzenec.cz

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

DV     22 Červen 2015 08:21 |
Dobrý den, mám na území města Nepomuk klienta a potřeboval bych buď kanalizační řád, nebo limity pro extrahovatelné látky producenta kategorie B.

Přepodkládám, že počet odběru kontrolních vzorků je udáván jako v Plzni na základě bezdeštného průtoku (0-5 l/s=4 vzorky za rok)

Můžete mi s tím nějak pomoci? Děkuji mnohokrát a přej příjemný den
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

problematika vypouštění odpadních vod u producentů technologických odpadních vod je složitější. Předně je potřeba mít uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod z, předpokládám, Vaší nemovitosti. Smlouva by měla upravit o jaké vody se jedná a stanovit závazné podmínky pro jejich vypouštění do kanalizace. Limit u ukazatele EL máme v Nepomuku stanoven kanalizačním řádem pro všechny producenty 30 mg/l. Četnost kontrolních odběrů vypouštěných vod bude stanovena rovněž ve smlouvě, pravděpodobně 2x za rok.

Doporučuji se osobně zastavit v sídle naší společnosti.

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

Štěpánka Veselá     27 Březen 2015 17:43 | Losiná E202, 332 04 Losiná
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na vývoz jímky, jedná se o chatovou oblast nad Kořanem, naproti benzinové pumpě Merkur. Prosím o uvedení ceny, děkuji.
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Vážená paní Veselá,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby.
K Vašemu dotazu Vám můžeme v tuto chvíli sdělit následující:
Cena za vývoz jímky na splaškové odpadní vody je závislá jednak na velikosti jímky (za likvidaci 1 m3 splaškových vod z jímky účtujeme 100,- Kč) a jednak na ujeté vzdálenosti ze sídla naší společnosti k Vaší nemovitosti a dále do místa likvidace (za 1 km účtujeme 32,- Kč). Dále je třeba ještě připočíst 800,- Kč za 1 hodinu nakládky/vykládky.
Uvedené ceny se týkají tlakového vozu Mercedes. Pokud nevede k Vaší nemovitosti dostatečně prostorná příjezdová cesta, bude třeba použít jiné vozidlo, za které účtujeme jiné jednotkové ceny.

Ještě jednou děkujeme za Váš dotaz a zůstáváme s pozdravem

Ing. Michal Pojer

Vodička     02 Leden 2015 11:31 | Nezvěstice
Dobrý den, jakou má voda v Nezvěsticích tvrdost a zda je vhodná pro kojence? Děkuji
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

voda v Nezvěsticích má tvrdost v průměru 1,15 mmol/l. Jedná se tedy o vodu měkkou. Voda dodávaná do rozvodné sítě vyhovuje požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. a tudíž je vhodná na pití. Vyhláška již nerozlišuje vodu pitnou a vodu kojeneckou. Z hlediska zdroje vody, její úpravy, dezinfekce a poměru minerálů, Vám můžeme pro kojence doporučit vodu dováženou do stojánku u DPS v Nezvěsticích. Jedná se o vodu z podzemního zdroje, bez jakékoliv úpravy a hygienicky zabezpečenou UV lampou.

Děkujeme za Váš dotaz.

S pozdravem
Petr Fencl, DiS.

Michala Bartoňová     17 Prosinec 2014 13:17 |
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat kam k Vám mám zaslat žádost o vyjádření ke stávajícím sítím. Jestli emailem nebo máte elektronický formulář nebo poštou ?
Admin Comment:Příspěvek Administátora:
Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš dotaz. Žádost o vyjádření k existenci stávajících sítí ve správě naší společnosti můžete poslat e-mailem na adresu info@kav-plzenec.cz.

S pozdravem
Ing. Michal Pojer

Lucie Diblíková     27 Červenec 2014 12:31 | Nepomuk
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, kdo zajistuje opravu prasklého kanalizačního potrubí na soukromém pozemku před rodinným domem?
Děkuji
Admin Comment:Příspěvek Administátora:


Vážená paní Diblíková,



na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že dle Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění § 3 odst. (3) "Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak."

Dále dle § 3 odst. (7) "Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů."

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že opravu prasklého kanalizačního potrubí na soukromém pozemku zajišťuje vlastník kanalizační přípojky, tedy osoba, která na své náklady přípojku pořídila.



Děkujeme za Váš dotaz a zůstáváme s pozdravem


Ing. Michal Pojer


47
Příspěvků
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>